Nyheder

Zikavirus

Opdateret 15. marts 2016

Siden starten af 2016 er der forekommet et stort udbrud af Zikavirus-infektion i Syd- og Mellemamerika.

Infektionen er sædvanligvis mild, og 80 % får ingen symptomer, men den kan være et problem hos gravide.

Der er bestyrket mistanke om, at infektion med Zikavirus hos gravide øger risikoen for, at fosteret får alvorlige misdannelser

af hovedet og hjernen (mikrocefali), og gravide bør derfor overveje at udskyde deres rejse. Ligeledes er der tiltagende

dokumentation for, at en infektion med zikavirus øger risikoen for udvikling af Guilliane-Barré Syndrom.

Råd til gravide og kvinder, der planlægger graviditet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at:

·         Gravide og kvinder, der påtænker at blive gravide, overvejer at udskyde ikke-nødvendige rejser til de berørte områder

indtil efter graviditeten (se link til Statens Serum Institut nedenfor).

·         Hvis rejsen ikke kan udskydes, skal gravide være særligt omhyggelige med at beskytte sig mod myggestik.

·         Gravide, som har rejst i de berørte områder under deres graviditet, skal informere deres læge og jordemoder om opholdet.

·         Kvinder, der har rejst i de berørte områder, og som planlægger graviditet, opfordres at vente 1 måned efter

      hjemkomst med at blive gravide.

 

Man ved endnu lidt om risikoen for seksuel overførsel af smitte.

Det anbefales på nuværende tidspunkt, at mænd, der kommer hjem fra områder med udbrud af Zikavirus, og som har en

partner, der er gravid, anvender kondom under resten af graviditeten.

 

Råd til rejsende: hvordan du undgår at blive smittet med Zikavirus:

 

Der findes ingen vaccine og ingen behandling mod Zikavirus.

Beskyttelse mod myggestik er derfor den vigtigste forebyggelse af smitte. 

I modsætning til malariamyg, så stikker myggen, som spreder Zikavirus, også om dagen.

 

Rejsende i de berørte områder og særligt gravide samt rejsende med nedsat immunforsvar eller kronikere skal være

omhyggelig med at beskytte sig mod myggestik ved at:

·         Have en dækkende påklædning med lange ærmer, lange bukser og sokker.

·         Bruge myggemidler, sove under myggenet og evt. sprøjte boligen med insektmiddel.

·         Myggemidler bør benyttes også om dagen, og indsmøring gentages, hvis man sveder.

 

Værd at vide om Zikavirus: 

·         Zikavirus forekommer ikke naturligt i Danmark, og der er ikke risiko for en epidemi i Danmark. 

·         Zikavirus overføres med stik fra myggen Aedes,

      som er udbredt over store dele af kloden, primært i tropiske og subtropiske områder. 

·         Det er vigtigt at understrege, at smitten generelt ikke overføres fra menneske til menneske.

      Der har dog været rapporteret enkelte tilfælde af seksuel smitte. 

·         Op mod 80 % af personer, der er inficeret med Zikavirus, oplever ingen symptomer.

·         Zikavirus forårsager mild sygdom med feber, der kan være ledsaget af udslæt, muskel- og ledsmerter,

      hovedpine og øjenbetændelse. 

·         Der er ingen behandling for infektionen, men den går over af sig selv efter 4-7 dage. 

·         Inkubationstiden (tiden, der går fra man bliver smittet, til man får symptomer) kan være op til to uger,

      men er sædvanligvis kortere. 

 

For en opdateret oversigt over hvilke lande i Syd- og Mellemamerika, der er berørte,

se Statens Serum Instituts side om Zikavirus

Læs mere på det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrols hjemmeside.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Gul feber vaccination ved rejse til Sydafrika

Fra 3. februar 2015 kræves der ikke længere gul feber vaccination for rejsende fra Zambia, Tanzania, Eritrea, Sao Tome,

Somalia og Principe til Sydafrika.

 

Der er ved indrejse til Sydafrika et krav om gul feber vaccination for alle rejsende over 1 år, som kommer fra et land med

risiko for gul feber. Dette gælder også, hvis den rejsende har opholdt sig i transit i over 12 timer i en lufthavn,

i et land med risiko for gul feber. Dette gælder dog ikke, hvis den rejsende er i besiddelse af en gyldig undtagelsesattest.

 

Kilde: Statens Serum Institut