Næsten 500.000 danskere rejser hvert år til områder uden for Europa, hvor der er risiko for at få infektionssygdomme.

    Hyppigste infektion er rejsediarre, som oftest har et godartet forløb, og går over af sig selv. 

    Der er også risiko for at få livstruende infektioner som fx malaria, gul feber eller japansk hjernebetændelse.

Ligeså mange rejser inden for Europas grænser.  

    I nogle lande kan der være behov for beskyttelse fx mod hepatitis A eller hepatitis B.

 

Man kan reducere risikoen for at blive syg ved at;

·         beskytte sig mod insektstik

·         undgå at indtage forurenede drikke og fødemidler; hvilket kan være meget svært - næsten umuligt

·         undlade ubeskyttet seksuel kontakt

·         undgå blodkontakt

·         kontakt med dyr

·         bade i ferskvand

·         tage medicinsk forebyggelse, fx malariapiller

 

Ved at bruge sin sunde fornuft kan man mindske risikoen for infektioner væsentligt.

Vaccination bør ikke være en undskyldning for ikke at beskytte sig på anden vis.

 

Links:

Kort over de fleste sygdommes udbredelse findes på WHO´s hjemmeside:

www.who.internationalTravelHealth

Opdaterede danske forslag til vaccination ved udlandsophold offentliggøres hvert år:

www.ssi.dk/EPI-NYT/2014/Sygdomsoversigt/Vaccinationsforslag