VaccineXperten bygger rådgivning og vaccinationer på den bedste forskning på området, og vi

  • vurderer løbende de nyeste forskningsresultater fra hele verden
  • inddrager de nyeste forskningsresultater i vores rådgivning og vaccinationer til gavn for dig
  • har den holdning, at den bedste kendskab til forskning fås ved selv at være inddraget i forskning
  • er proaktiv med henblik på at deltage i internationale videnskabelige projekter
  • vil selv være initiativtager til videnskabelige projekter

 

Det er derfor muligt, at du bliver spurgt, om du ønsker at deltage i en videnskabelig undersøgelse. 

At deltage vil altid være frivilligt, og dit valg vil være uden betydning for den øvrige rådgivning, du modtager.